Kinodistribusjon og underskuddsgaranti

1. Om søker


2. Om prosjektet


3. Lanseringsplan


4. Målgruppe


Voksne Barn og familier

5. Økonomi


6. Eventuelle andre vedlegg