Lokale film- og kinotiltak / Filmkulturelle tiltak

1. Om søker


Ja Nei

2. Om prosjektet


Lokale film- og kino tiltak. Retter seg mot etablerte kinoer i Norge
Filmkulturelle tiltak
Ja Nei

3. Nedslagsfelt


4. Tidsramme

Når skal prosjektet gjennomføres? Oppgi prosjektperiode


5. Målgruppe


6. Økonomi


7. Eventuelle andre vedlegg