Kontaktinformasjon norsk minoritetsprodusent:


Mann Kvinne

Kontaktinformasjon hovedprodusent:


Mann Kvinne

Prosjektinformasjon:


Ja Nei

Informasjon om personer/roller legges inn her:


Mann Kvinne
Mann Kvinne

Finansieringsinformasjon legges inn her


DAC-listen


Ja Nei
Ja Nei
Ja Nei

Visuelt materiale


Ja Nei
Ja Nei

Eventuelle andre vedlegg